هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Hong Kong 50

HSI50 - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

HSI50 - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 300 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:24 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM ECN 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM ECN MT5 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 330 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:24 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM Pro MT4 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 2020-12-11 0.3215 -0.3215
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top