هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/Japanese Yen

GBPJPY - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

GBPJPY - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 5.2 5.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors -13.9 7
FXTM CENT 6.7 6.9 1000 0.01 0.001 0.1 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors -13.9 7
FXTM ECN 0.6 0.8 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors -13.9 7
FXTM ECN MT5 0.2 0.8 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.5 6.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors -13.9 7
FXTM Pro MT4 0.2 0.8 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors -13.9 7
FXTM Pro MT5 0.2 0.8 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.5 5.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.5 5.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.49 -0.24 00:05:00 23:55:00 FX Majors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top