هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Euro/Hong Kong Dollar

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 20.4 23.1 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 0.82 -7.7 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN 2.8 11.1 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 0.82 -7.7 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero.mt4 2.9 25.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 0.82 -7.7 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT4 1.5 8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 0.82 -7.7 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top