هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Australian Dollar/US Dollar

AUDUSD - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

AUDUSD - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 1.8 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM CENT 2.1 2.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM ECN 0.4 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors 0
FXTM ECN Zero.mt4 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.1 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.1 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors 0
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top